Skip to content

Mailings

Brieven, tijdschriften, boekjes, brochures, pakjes,…
Wij verzorgen de volledige behandeling en/of verzending van uw mailing.

Postklaar maken van uw mailing

  • Het nodige materiaal wordt door U of door ons voorzien (papier, copies, omslagen, drukwerk,…)
  • Wij leveren voor u de nodige adressen of werken met een bestaand bestand dat u ons bezorgt.
  • Wij voorzien de omslagen of schutbladen van de nodige adressen
  • Personaliseren van uw brieven is geen enkel probleem.

Verzending

  • Zowel binnen- als buitenland.
  • U kan gebruik maken van ons PB-nummer. (vanaf 500 stuks) Zo geniet u alvast van een voorkeurtarief bij BPost.
  • Kleinere oplages frankeren wij met postzegels.